POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I REEMBORSE


1.          CANCEL·LACIÓ I DRET DE DESISTIMENT

El CLIENT  podrà cancel·lar la comanda abans que MLUB haja procedit al seu enviament mitjançant comunicació al correu electrònic librosusadosbenimaclet@gmail.com  i que, posteriorment li haja sigut confirmat tal circumstància.

El CLIENT tindrà dret a desistir de la compra del producte durant els set (7) dies hàbils següents a la recepció del mateix. Passat aquest termini, no procedirà el desistiment del contracte. No serà aplicable el dret de desistiment en els següents casos:

Subministrament de béns el preu dels quals estiga subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer, fora del control de l'empresari.

Subministrament de béns personalitzats o que, per la seua naturalesa, no puguen ser retornats o puguen deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo, de discos o de programes informàtics que hagueren sigut desprecintados pel comprador, així com de fitxers informàtics subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

Si el llibre o producte sol·licitat/rebut  responguera amb exactitud a la descripció i circumstàncies detallades en la PAG.WEB.


2.      POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I SUBSTITUCIÓ

El CLIENT podrà retornar aquella mercaderia que arribe en mal estat i sol·licitar el seu canvi per una en bon estat, havent d'enviar la mercaderia en mal estat com a comprovant d'aquesta incidència, sense cost per al client (L'adreça d'enviament és la que figura en l'apartat Avís Legal).

En cas de produir-se una devolució per una causa diferent a l'exposada anteriorment, haurà de tenir en compte:

- Ha de comunicar aquest fet durant els quinze (15) dies hàbils següents a la recepció del mateix, mitjançant comunicació al correu electrònic librosusadosbenimaclet@gmail.com  i que, posteriorment li haja sigut confirmat tal circumstància.

- De produir-se una devolució per causes @ajeno a MLUB es procedirà a la devolució de l'import dels llibres, no incloent en aquesta devolució la part corresponent a les despeses d'enviament generats. La devolució de l'import es portarà a efecte una vegada els llibres s'hagen rebut en les nostres instal·lacions (L'adreça d'enviament és la que figura en l'apartat Avís Legal).